Protex Security AB i konkurs

Protex försattes i konkurs vid Halmstads tingsrätt 2012-05-11. Konkursförvaltare är advokaten Göran Ruthberg.

 

Har du avtal om avbetalning med Resurs Bank eller Svea Ekonomi, ta direktkontakt med resp. bank:

Resurs Bank: kundservice@resurs.se

Svea Ekonomi: stefan.lindberg@sveaekonomi.se

 

Ev. fodringsanspråk på konkursgäldenären kan anmälas till: Advokatfirman Ruthberg, Box 220, 301 06 Halmstad eller till: info@ruthberg.se.

 

Arbete med avslut av konkursförvaltningen pågår och beräknas vara klart under våren 2014.